Budowa przystani jachtowej w Niechorzu

Projekt Wykonawczy / 2011r. / Dł. całkowita 23,80m

Na projekt składały się trzy obiekty:

  Pomost zwodzony - w miejscu istniejącego ciągu turystyczno-piszego zaprojektowano pomost zwodzony typu holenderskiego. Przęsło zwodzone do wykonania z profili walcowanych skratowanych poziomo. Również żuraw i portal zaprojektowane zostały w konstrukcji stalowej. Przyczółki żelbetowe ze ścianami oporowymi na płycie fundamentowej posadowione za pomocą prefabrykowanych pali.

  Kładka piesza - zaprojektowano kładkę o jednoprzęsłowym ustroju nośnym opartym na podporach przyczółkowych usytuowanych na brzegach kanału. W przekroju poprzecznym ustrój nośny kształtuje konstrukcja stalowa jednobelkowa, na której wykształtowano poprzecznice wraz z rusztem podpierającym nawierzchnię kładki.

  Wrota sztormowe - zaprojektowano dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz za pomocą siłowników hydraulicznych wrota, mające na celu zabezpieczenie kanału przed napływem wód morskich przy wysokich stanach morza. Skrzydła wrót wykonać należy w konstrukcji stalowej, z kształtowników walcowanych HEB180 jako profile główne, założono obłożenie całości blachą gr. 10mm.

 

Architektura: REDAN Biuro Projektowo-Inżynierskie Sp. z o.o.