Przebudowa budynku dworca kolejowego SZCZECIN GŁÓWNY

Projekt Wykonawczy / 2018-2019r. / Dł. całkowita łącznika 142,725m

Projekt drugiego etapu modernizacji szczecińskiego dworca kolejowego. Przygotowana na potrzeby tego tematu dokumentacja obejmowała ekpertyzy, koncepcje, projekty budowlane oraz wykonawcze rozmaitych obiektów, w tym:

  - przedłużenia istniejącej wiaty -  ze względu na historyczny charakter wiaty, do przedłużenia wykorzystane zostały słupy żeliwne odzyskane z rozbiórki bliźniaczej wiaty na sąsiednim peronie. Zaprojektowane zostały nowe stopy fundamentowe oraz drewniana konstrukcja pokrycia.

  - nowoprojektowanych wiat peronowych - zaprojektowano wiaty o konstrukcji stalowej, obustronnie wspornikowe, wsparte na centralnie umieszczonych słupach dwuteowych. Słupy połączone są sztywnie ze stopami fundamentowymi posadowionymi na studniach,

  - przebudowa istniejących tuneli - z uwagi na przesunięcie lub wydłużenie części torowisk, konieczne było wzmocnienie stropów ceglanych w nieeksploatowanych tunelach znajdujących się pod peronami dworca. Zaprojektowane zostały żelbetowe płyty podtorza, mające na celu zabezpieczenie istniejących przejść.

  - zadaszenie istniejącej kładki pieszej - modernizacja kładki obejmowała wymianę nawierzchni, obudowanie jej samonośnymi ścianami oraz zadaszeniem, dobudowę szybów windowych, jak również wymianę schodów prowadzących na perony oraz na ulicę Kolumba. Konstrukcja została zaprojektowana jako stalowa, posadowiona bezpośrednio.

  - łącznik - zaprojektowana została kryta kładka piesza łącząca dwie obecnie istniejące. Łącznik ciągnie się nad peronem nr 3, wsparty na słupach zespolonych. Główną konstrukcją nośną są ściany kratownicowe, do których montowane było zadaszenie łukowe oraz belki nośne nawierzchni. Sama nawierzchnia kładki została wykonana w konstrukcji zespolonej, wykorzystującej specjalne blachy trapezowe jako zbrojenie dolne oraz szalunek tracony.

 

Architektura: Biuro Projektowe TTA S. C. Tybińkowski Troszczyński Architekci
                        AR+ Pracownia Projektowa