Zespół szkolno-przedszkolny wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską

Projekt Wykonawczy / 2013r. / Pow. użytkowa 9619,59m2

Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego składający się z segmentów jedno- i dwu-kondygnacyjnych. W części szkolnej zaprojektowano również salę sportową z zadaszeniem o konstrukcji stalowej. Obiekt posadowiono bezpośrednio poprzez ławy i stopy fundamentowe. Stropy międzykondygnacyjne oraz stropodachy zostały zaprojektowane jako prefabrykowane ze sprężonych płyt kanałowych (grubości 26,5/32cm).

Powierzchnie użytkowe:

○   przedszkole - 1727,99m2 
○   szkoła - 7086,68m2, w tym:
     - parter - 4111,91m2 
     - piętro - 2974,77m2
○   świetlica - 804,92m2, w tym:
     - parter - 479,15m2 
     - piętro - 325,77m2 

 

Architektura: Biuro Architektoniczne METROPOLIS