Przebudowa i rozbudowa mieszkalno-usługowych Kamienic - Stargard

Projekt Wykonawczy / 2016r. / Pow. użytkowa 18.449,45m2

Zakres prac budowlanych

  Kamienica nr 12

Przebudowa budynku wg założonego projektu architektonicznego. Istniejące zabytkowe elewacje frontowe przeznaczone do zachowania zgodnie z układem pierwotnym. Wyjątek stanowią ściany ostatniej kondygnacji, które w czasie prac budowlanych należy rozebrać i przemurować z zachowaniem pierwotnej formy. Elewacje i bryły rozbudowanych części od strony wnętrza kwartału kształtowane będą w sposób współczesny, uproszczony, wyraźnie rozgraniczający pierwotną zabytkową bryłę od rozbudowy.

  Kamienica nr 14

Z uwagi na zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku oraz stosunkowo małą powierzchnię rzutu, projektuje się rozbiórkę ścian części nadziemnych z zachowaniem elementów konstrukcyjnych w rejonie klatki schodowej. Sama klatka schodowa przeznaczona jest do zachowania mimo wymiarów niespełniających współczesnych wymagań technicznych. Jej stan ocenia się jako dobry.

  Kamienica nr 16

Ze względu na zły stan techniczny spowodowany pożarem, kamienica istniejąca przeznaczona została do całkowitej odbudowy. Polegać ma ona na odtworzeniu pierwotnej elewacji frontowej o zabytkowym charakterze przy jednoczesnej zmianie dyspozycji układu wewnętrznego.

 

Architektura: FORUM Architekci Lose Goncarzewicz S. J.