Kontakt

Proszę wpisać imię i nazwisko.

Proszę wpisać adres e-mail.

HAWK STRUCTURES

Plac Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin
tel.: +48 91-813-67-89, tel. kom.: +48 512-260-340
fax: +48 91-813-67-87
biuro@hawkstructures.eu

ADRES KONTAKTOWY

ul. Swierkowa 3b
73-108 Kobylanka

Nasz Zespół

Właściciel
mgr inż. Bartosz Januszewski
bartoszjanuszewski@hawkstructures.eu
tel.: +48 501-279-154

 
Projektanci
mgr inż. Wojciech Witkowski
wojciechwitkowski@hawkstructures.eu
tel.: +48 501-168-838
 


Asystenci
mgr inż. Jacek Derewońko
jacekderewonko@hawkstructures.eumgr inż. Filip Budzyński
filipbudzynski@hawkstructures.eu


mgr inż. Krzysztof Litwin
krzysztoflitwin@hawkstructures.eu


tech. bud. Arleta Szumigalska
arletaszumigalska@hawkstructures.eu


mgr inż. Klaudia Stamblewska
klaudiastamblewska@hawkstructures.eu

Dołącz do nas! Rekrutacja:
rekrutacja@hawkstructures.eu

 

 

 

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podane podczas kontaktu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z artykułem 6 punkt b), który mówi, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Administratorem przekazanych danych osobowych jest: Hawk Structures sp z o.o.

Jednocześnie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne; ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.